Bipolär sjukdom

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

Alla människors humör växlar i olika perioder i livet. Men har du bipolär sjukdom växlar ditt stämningsläge mellan depression och så kallad mani eller hypomani. Däremellan har du friska perioder, ofta i flera år.

Vad är bipolär sjukdom?
Bipolär sjukdom är när du har perioder du växlar mellan upprymdhet och nedstämdhet. Däremellan har du friska perioder. Stämningslägena kallas hypomana, maniska och depressiva faser. Det finns olika kombinationer av stämningslägen som delas upp i olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom kan utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar och börjar synas i tonåren. Sjukdomen är livslång. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är lika vanlig i hela världen. Läs mer om Bipolär sjukdom
 
Föreningen Balans Stockholm är en ideell patient- och anhörigförening för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Här är deras webbsida!

Till startsidan