Missbruk

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

Med missbruk menas att använda substanser som till exempel alkohol och narkotika, på ett sätt som skadar hälsan och relationer. Man kan även vara beroende av t ex spel. När ett missbruk får pågå en längre tid finns risken att bli beroende.

När du vet att det du gör är skadligt för din hälsa och bestämt dig för att sluta, men gör det ändå, kan du vara beroende.

Vad är beroendesjukdom?
Beroende av alkohol och narkotika är en folksjukdom. Att ha en beroendesjukdom betyder att det är mycket svårt att sluta eller minska på missbruket. Kroppen har vant sig vid att vara påverkad och kan behöva större och större doser för att uppnå önskad effekt. När substansen inte intas leder det till abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan uppkomma vid missbruk av alkohol, narkotika eller vissa lugnande läkemedel men också av nikotin och kaffe. Man kan även utveckla beroende av till exempel spel. Känslan är att beroendet är utom kontroll och att hela livet kretsar kring det.
 
Källa: Mind.se

RFHL är ett intressepolitiskt förbund som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Hos RFHL kan du få råd och stöd kring missbruk av narkotika och läkemedel. RFHL har även en avdelning för kvinnor med missbruksproblematik.
 
AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. 
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. http://www.aa.se/

NA, Anonyma Narkomaner är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.  https://www.nasverige.org/

Här hittar du fler anonyma självhjälpsgrupper där man stöttar varandra. Med anonym menas att du inte behöver tala om vem du är. Det finns ingen behandlare, utan deltagarna hjälper varandra efter ett särskilt program. Metoden finns över hela världen och hjälper många att hålla sig ifrån sitt missbruk.
Anonyma Kokainister (CA)
Anonyma Matmissbrukare (FAA)
Anonyma överätare (OA)
Anonyma Spelare (GA).
Emotions Anonymous (EA)
Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer (ACA)
Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA)
Drug Addicts Anonymous (DAA)
Anonyma tillfrisknande par (RCA)
Criminal and gangmembers anonymous (CGA)
Anonyma sex- och kärleksmissbrukare (SLAA)
 
Är du anhörig till någon som missbrukar? Kontakta FMN, Föräldrar mot narkotika för stöd. https://fmnsthlm.com/
 

Till startsidan