Att söka hjälp

Vad ska man göra när man mår dåligt? Att prata med någon du känner kan kännas bra. Kan du prata med dina föräldrar? Finns det någon lärare i skolan som du känner förtroende för? En kompis? Kanske mår de också dåligt ibland men vågar inte prata om det. Du ska inte behöva gå omkring och må dåligt - det finns hjälp att få! Här ser du några olika funktioner där du kan få hjälp:

Elevhälsan
Varje skola har ett elevhälsoteam där du kan få hjälp i skolan. Det kan vara en kurator, psykolog eller andra stödfunktioner. Elevhälsan har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får berätta för någon annan det du säger till dem. Fråga någon personal på skolan om hur du når Elevhälsan. Läs om Tystnadsplikt här.

Stödlinjer
På stödlinjer kan du prata helt anonymt med människor som fått utbildning i att stödja. Du kan prata med dem om allt och de får inte berätta vidare vad du säger. På vissa stödlinjer kan man chatta, smsa, ringa eller mejla. Stödlinjerna är fristående och har tystnadsplikt - de berättar inte för någon annan vad du sagt.
Här ser du några stödlinjer

BRIS - för dig under 18 år
Rädda barnen - även på arabiska, dari, pashto och engelska.Tel: 0200 778820
MIND - här kan du diskutera med andra  
De har också en Självmordslinje du kan ringa om det är akut

Ungdomsmottagningar
Du kan vända dig till ungdomsmottagningen med alla sorters frågor. Där kan du få träffa en kurator eller annan utbildad person som du kan prata med. Där kan du också få hjälp med problem i familjen, frågor om sex och samlevnad, preventivmedel och annat du vill veta. Här hittar du din Ungdomsmottagning

BUP
Barn och ungdomspsykiatrin för dig under 18 år. BUP är en del av Landstinget, vilket betyder att de för journal om din hälsa. Detta för att de ska kunna följa upp hur du mår. Det kostar inget att kontakta BUP. Du hittar din BUP-mottagning här

Vårdcentralen
Är du över 18 kan du vända dig till din Vårdcentral. De kan skriva en remiss till en psykolog eller annan specialist på psykisk ohälsa. Vårdcentralen är en del av Landstinget, vilket innebär att de för journal över din hälsa. Detta för att de ska kunna följa upp hur du mår. Här hittar du vårdcentraler i Stockholm.
 
Hedersförtryck
Känner du dig hotad i ditt hem eller är du utsatt för våld hemma? Läs här om hedersförtryck!

Hjälp över Internet
Man kan få hjälp över Internet för problem som t ex social fobi, ångest och depression. Forskning har visat att det är lika effektivt som annan behandling. Läs mer om det här!
 
Gemenskap för dig med psykisk ohälsa över 18 år
på Fontänhusen kan du över 18 år delta i gemenskap med andra för att återhämta dig. Länk till Fontänhusen Stockholm
 
Få hjälp från Rädda Barnen på andra språk:
 

Till startsidan