Problem hemma

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

I varje skola finns unga som har problem hemma. Det kan handla om att att någon hemma missbrukar alkohol eller narkotika, eller att du av något skäl inte känner dig trygg i ditt hem eller får det stöd av dina föräldrar som du behöver. Kanske har de själva psykisk ohälsa. Det kan handla om att man blir slagen eller utsatt för hot. Då måste du söka hjälp!
 
Det finns hjälp att få, och det är viktigt att du söker hjälp - du är inte ensam! 

Om du inte vill att dina föräldrar ska veta att du söker hjälp är det viktigt att du är tydlig med det, så inte dina föräldrar kontaktas. Är du över 18 år får inte dina föräldrar kontaktas utan din tillåtelse. 

Blir du utsatt för hot eller våld, ring Polisen på 11414. Är det akut ring 112!
 
 
Här kan du få hjälp:

Socialtjänsten - En myndighet som ska skydda dig som ung.
Vid akuta situationer, kontakta Socialjouren: 08-508 400 00 - dygnet runt  Webbsida  

Hedersförtryck
Är du utsatt för hedersförtryck? Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Är du utsatt för hot eller till och med fysiskt våld? Sök hjälp! Här finns organisationer du kan kontakta.

BRIS - Barnens rätt i samhället
Prata med en kurator på tel: 116 111, kl 14-21  Chatta med dem här  

Rädda Barnen
Telefon 0200–77 88 20 öppen klockan 15.00-18.00 måndag-fredag. De pratar svenska, arabiska, dari, pashto och engelska. Ring för att få veta mer om öppettider på varje språk.

Maskrosbarn - Stöd till dig som har föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa.

Föreningen SPES ger stöd till anhöriga till någon som tagit livet av sig eller som är i riskzonen för det. Kontakta dem om du som anhörig behöver någon att prata med!
SPES i Stockholm
 
Är du förälder till någon som missbrukar? Kontakta FMN, Föräldrar mot narkotika för stöd. https://fmnsthlm.com/

Till startsidan