Tystnadsplikt

Om du går till skolsköterskan, skolläkaren, kuratorn eller psykologen för att prata eller för att få hjälp med något berättar de inte det för någon annan, de har tystnadsplikt. Men om de tror att det finns risk att du behandlas illa eller har en dålig livssituation måste de kontakta din vårdnadshavare eller socialtjänsten. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Om situationen kan bli värre av att föräldrarna eller vårdnadshavarna kontaktas får de inte veta något. Om du undrar kring det här kan du börja med att prata med den du träffar om tystnadsplikten.

Om du är under 18 år och behöver hjälp med skolarbetet av en specialpedagog brukar föräldrarna eller vårdnadshavarna informeras om det. Ofta träffas ni tillsammans och lägger upp en plan för hur hjälpen ska se ut.

Om du har fyllt 18 år är du myndig. Då kontaktas aldrig föräldrarna eller vårdnadshavarna om du inte själv vill.

Text från UMO

Till startsidan